Evropske platformeČemu je program namenjen?

Program Kreativna Evropa pruža podršku evropskim platformama u cilju:

– podsticanja razvoja mladih talenata, transnacionalne mobilnosti kulturnih i kreativnih aktera i umetničkih radova koji imaju potencijal da izvrše široki i dugoročni uticaj na sektor kulture i kreativnih industrija

– povećanja vidljivosti i priznatosti umetnika i stvaralaca koji su posvećeni evropskom povezivanju putem različizih strategija komunikacije, bvrendiranja, uključujući , gde je to moguće , stvaranje evropske etikete kvaliteta

Šta podržava?

Evropske platforme podrazumevaju razvoj:

– mobilnosti i vidljivosti stvaralaca i umetnika, posebno onih na početku karijere i bez značajnog međunarodnog iskustva/p>

– aktivnosti s evropskom dimenzijom, koje promovišu autentične evropske vrednosti, posebno koje olakšavaju pristup nenacionalnom evropskim delima, i to putem međunarodnih turneja, događaja, izložbi, festivala itd.

– strategija komunikacije i brendiranja, , uključujući , gde je to moguće , stvaranje evropske etikete kvaliteta (ili drugog odgovarajućeg priznanja kvaliteta) radi identifikacije i promocije članova platforme koji su pokazali veliku posvećenost radu i visoko kvalitetne rezultate koji se tiču specifičnih ciljeva platofrme i opštih ciljeva programa Kreativna Evropa, doprinoseći razvoju publike kroz ekstenzivnu upotrebu informacija, komunikacionih tehnologija i inovativnih pristupa.