Evropske platformeDostupna sredstva

Ukupni budžet za ko-finansiranje projekta određuje se za svaku godinu pojedinačno. Maksimum sredstava dodenjuje se za 80% ukupnih troškova projekta, a aplikanti moraju da obezbede ostalih 20% budžeta.