Evropske platformeKo može da se prijavi?

Lider projekta i članovi platforme moraju da budu aktivni u sektoru kulture i kreativnih industrija (platforme koje ekskluzivno okupljaju organizacije i audiovizuelnog sektora nisu prihvatljive). Organizacije moraju da budu registrovane najmanje dve godine onog datuma kada ističe rok konkursa. Pojedinci ne mogu da konkurišu za grant.

Platforme se sastoje od lidera projekta i najmanje 10 organizacija članica. Lider projekta mora da ima zakonsko sedište u jednoj od država koje imaju pravo učešća u programu Kreativna Evropa (odeljak 5.2. u smernicama konkursa). Organizacije-članice moraju da budu pravno osnovane u najmanje 10 različitih država koje imaju pravo učešća u programu (odeljak 5.2. u smernicama konkursa), pri čemu najmanje pet moraju da budu članice EU i EFTA, uključujući i Švajcarsku. (tačke 1, 3. i 4. iz odeljka 5.2.).

 

Broj organizacija-članica može da se poveća tokom trajanja ugovora o partnerstvu, pri čemu je uključivanje novih članica moguće samo jednom godišnje. Neophodno je da lider projekta objasni kriterijume i načine odabira novih organizacija, a Agencija ima pravo da odbije njihovo priključivanje platformi ukoliko se proceni da nije odgovoreno na osnovne uslove konkursa.