Ko može da se prijavi?

Organizacije koje su aktivne u oblasti kulture i kreativnim industrijama.

Platforme treba da imaju predstavnika koji obavlja koordinaciju, i koji dolazi iz bilo koje od država koje učestvuju u Kultura potprogramu, i najmanje 10 organizacija članica. Barem 5 članica platforme moraju biti države članice EU ili države članice EFTA-e.

Pojedinci se ne mogu prijaviti za bespovratnu pomoć.

Kako se vrši odabir prijava?

Sve prijave se ocenjuju na osnovu kriterijuma zadovoljavanja uslova konkursa, kriterijuma selekcije i odobravanja, koji se odnose na:

– relevantnost projekta i usklađenost sa ciljevima i prioritetima ovog programa;

– kvalitet sadržaja i aktivnosti;

– pristup koji platforma zauzme u aktivnostima promovisanja i komunikacije sa svojim članova;

– kvalitet platforme.