Evropski projekti saradnje

Kreativna Evropa podržava projekte međunarodne saradnje u kojima učestvuje više organizacija iz različitih zemalja, a osnovni ciljevi, definisani u skladu sa opštim i posebnim ciljevima programa Kreativna Evropa, odnose se na promociju i unapređenje kreativnosti i inovacija u evropskoj kulturi.

Koji projekti mogu da dobiju podršku?

Projekti prekogranične saradnje unutar EU i šire, koji će biti realizovani u okviru jedne oblasti kulture ili mogu biti interdisciplinarni. Finansiranje će biti omogućeno za dve vrste projekata:

– Mali projekti saradnje (vodeća organizacija i dve partnerske organizacije)
– Veliki projekti saradnje (vodeća organizacija i najmanje pet partnerskih organizacija)

Trajanje svih projekta ne može biti duže od 48 meseci.

Biće podržani projekti koji:

– Razvijaju veštine, znanja i takozvani know-how, uključujući razvoj veština iz oblasti digitalnoh tehnologija;

– Testiraju inovativne pristupe razvoju publike;

– Testiraju nove poslovne politike i modele upravljanja organizacijama;

– Omogućuju internacionalnu saradnju i razvoj karijere u Evropskoj uniji i šire;

– Olakšavaju pristup novim poslovnim prilikama;

– Organizuju internacionalne aktivnosti u oblasti kulture, kao što su mobilni projekti, izložbe, razmene i festivali;

– Podržavaju cirkluaciju evropske književnosti;

– Podstiču zanimanje i pristup evropskim delima iz umetnosti, kulture i kreativnih industrija.