Projekti evropske saradnjeKo može da se prijavi?

Organizacije koje aktivno deluju u sektoru kulture i kreativnih industrija najmanje u poslednje dve godine.

U slučaju malih projekata saradnje, projekat treba da uključi nosioca projekta i najmanje dve partnerske organizacije, pri čemu pravna sedišta ovih organizacija moraju biti u najmanje tri različite države koje učestvuju u potprogramu Kultura.

U slučaju velikih projekata saradnje, nosilac projekta mora da sarađuje sa najmanje pet partnerskih organizacija, pri čemu pravna sedišta ovih organizacija moraju biti u najmanje šest različitih država koje učestvuju u potprogramu Kultura.

U oba vida projekata, ili nosilac projekta ili partner moraju imati sedište u zemlji članici EU ili u jednoj od EFTA zemalja.