Galerija-Seminar za pisanje projekata u Tršiću 2017