O programu

Kreativna Evropa je program Evropske komisije za podršku sektoru kulture i audiovizuelnim delatnostima. Nadovezujući se na prethodne programe Kultura 2007-2013 i MEDIА, i sa budžetom od 1,46 milijardi evra (koji je veći za 9% od prethodnih) podržava:

– Inicijative sektora za kulturu koje promovišu evropsku saradnju, književno prevođenje i stvaranje mreža i platformi;
– Inicijative audiovizuelnog sektora koje promovišu razvoj, distribuciju i dostupnost audiovizuelnih dela;

Program se sastoji od dva potprograma: Kultura, za promociju sektora kulture, i MEDIA za podršku audiovizuelnom sektoru.

Potprogram Kultura

U okviru potprograma Kultura, postoje mogućnosti za:

– Saradnju između kulturnih i kreativnih organizacija iz različitih zemalja;
– Inicijative da se prevedu i promovišu književna dela evropskih autora u Evropskoj uniji i šire;
– Osnivanje mreža koje omogućavaju konkurentnost i međunarodnu delatnost kulturnog i kreativnog sektora;
– Osnivanje platformi za promociju mladih talenata i njihovih dela i projekata.

U skladu s tim, postoje četiri glavna konkursa Kreativne Evrope: projekti evropske saradnje, književni prevodi, mreže i platforme.

Potprogram Kultura pomaže delovanje organizacija u kulturi na međunarodnom nivou, međunaordnu cirkulaciju kulturnih dela, mobilnost kulturnih profesionalaca, razvoj publike i podizanje kapaciteta organizacija u kulturi (razvoj novih znanja i veština, biznis modela itd.)

Svi projekti podržani programom imaju evropsku dimenziju, promovišu evropske vrednosti i podržavaju očuvanje i razvoj jezičkog i kulturnog diverziteta.

Stranici programa Kreativna Evropa moguće je pristupiti putem ovog linka.