Тransnacionalna mobilnost

Prekogranična mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi od ključne je važnosti za pospešivanje susreta kreativnih ljudi, kao i stvaranja i razmene kulturnih dobara i usluga. Podsticanje mobilnosti utiče na stvaranje novih poslova i novih poslovnih prilika za rad umetnika i profesionalaca u kulturi, a na taj način se daje doprinos zapošljavanju u sektoru kulture i njenom ekomonskom razvoju.

Važan aspekt razvoja mobilnosti odnosi se na obezbeđivanje i što intenzivniju diseminaciju jasnih i tačnih informacija o mogućnostima mobilnosti umetnika i profesionalaca u kulturi. Te informacije tiču se važnih propisa (vize, radne i boravišne dozvole, zakoni o radu, socialno i zdravstveno osiguranje, porezi, carina, intelektualna svojina i autorsko pravo, sloboda govora), poslovnih prilika (organizacije koje se bave pitanjima mobilnosti, rezidens programima, zapošljavanjem u kulturi, obrazovne ustanove, raspoloživi izvori finansiranja), izvora informacija vezanih za pitanja mobilnosti (praktične informacije, adiminstrativni servisi na nacionalnom i evropskom nivou, info-centri, istraživanja).

Koncept mobilnosti odnosi se na umetnike i profesionalce u kulturi svih umetničkih, menadžerskih i logističkih vokacija i profesija, kao i onih profesionalaca u kulturi čije su profesije interdisciplinarno postavljene ili vezane za druge stručne oblasti (kustosi, direktori i zaposleni u ustanovama i organizacijama, tehničari, stručnjaci za odnose s javnošću i marketing, IT stručnjaci i drugi). Osim pojedinaca, koncept mobilnosti odnosi se i na različite profesionalne grupe – ansambli, ustanove, organizacije i udruženja, umetnički kolektivi.

Moblinost umetnika i profesionalaca u kulturi značajna je zbog mnogih razloga, a između ostalih zbog:

– Stvaranja novih poslovnih prilika;
– Pristupa novim tržištima;
– Stvaranja novih poslova u sektoru kulture i kreativnim industrijama;
– Promocije kulturnog diverziteta i interkulturnog dijaloga;
– Razvoj i širenje publike;
– Stvaranja partnerstva i kontakata;
– Formiranja mreža.

Posao umetnika i profesionalaca u kulturi često podrazumeva mobilnost, razmenu, međunarodnu saradnju, stručne boravke i predstavljanje svog rada u inostranstvu. Program Kreativna Evropa orjentisan je na razvoj mobilnosti upravo zbog zaključka da je ona postala uslov profesionalnog razvoja umetnika i kulturnih profesionalaca.

Videti više:

Report on BUILDING A STRONG FRAMEWORK FOR ARTISTS’ MOBILITY: FIVE KEY PRINCIPLES

EUROPEAN JOB MOBILITY PORTAL

ERICarts Mobility Matters Report

On the Move Cultural Mobility Information Network