Formular za traženje partnera

Ovde možete popuniti formular za traženje partnera. U formularu jasno naznačite koje partnere tražite, ključne ideje projekta, kao i vaše kontakte. Popunjen formular stiže na našu adresu, a mi ćemo ga dalje proslediti svim evropskim Deskovima.

Slobodno nam pišite ukoliko vam je potrebna pomoć u popunjavanju formulara.

Creative Europe - Culture sub-Programme

Strand/category

Deadline

Cultural operator(s)

Name

Short description

Contact details

Project

Field(s)

Description

Partners searched

Countries

Profile