Преводи књижевних делаЧесто постављана питања

Да ли могу да преводим на језике земаља које нису чланице ЕУ?
Да, али изворни и циљани језици морају бити званично признати језици у једној од земља које учествују у програму. Такође, изворни или циљани језик морају бити званично признати језици једне од чланица ЕУ или ЕФТА земаља (Норвешка и Исланд).

Шта значи званично признати језик?
Званично признати језици у једној од земаља које учествују у програму су они који су признати Уставом или законом те земље.

Да ли могу да преводим ауторе из моје земље?

Да, али само у циљу дистрибуције изван земље пребивалишта аутора, тј. ваше издавачке куће. Стратегија дистрибуције и промоције мора бити добро осмишљена, будући да није лако пробити се на (великим) страним тржиштима.

Будући да је превод одломака књига дозвољен, да ли се то односи на књиге које су укључене у пакет превода?
Не, не односи се. Предвод одломака је комплементарна активност главној активности која подразумева превод, објављивање и промоцију пакета од 3-10 књига у целости. Превод одломака се односи на књиге за које подносиоци пројекта могу продати права превођења, а све у циљу олакшане дистрибуије понуде књига ѕа превод ван граница земаља у којима су настале.

Да ли издавачка кућа мора да поседује ауторска или права превода када конкурише?
Издавачке куће не морају да поседују права превођења приликом пријављивања. Међутим, кандидати ће морати да потпишу изјаву о части, а ако буду изабране, издавачке куће ће морати да доставе Агенцији формалан споразум о правима, као и потписане уговоре са преводиоцима.

Да ли су права за превођење дозвољен трошак на пројекту?
Не, куповина права превода није дозвољен трошак.

Да ли ангажовање илустратора спада у дозвољене активности?
Да, и наводи се под трошкове издавања.

Да ли особа која је одговорна за менаџмент апликације може бити и један од преводилаца ангажованих на пројекту?
Да, могуће је.

Да ли исти преводилац може бити одговоран за превод више од једног књижевног дела у оквиру исте апликације?
Да, све док је избор преводиоца образложен и оправдан његовим искуством и квалификацијама.

Када је реч о двојезичним преводиоцима, шта се тумачи као матерњи језик преводиоца?
Потпуно је прихватљиво да предводилац има два матерња језика, уколико су потпуно двојезични. Дефиниција матерњег језика је прилично добро схваћена у области превођења.

Да ли је могуће превести само део збирке песама уз пристанак власника права за превод?
Да, све док то не угрожава смисао са уређивачког и издавачког становишта и док као издавач имате дозволу аутора/ власника права.

Када је реч о броју књижевних дела која чине сет који се преводи (од 3 до 10 књижевних дела), да ли је исправно рачунати број превода или број оригиналних дела?
Уколико се 5 комада из 5 оригиналних књижевних дела издају као једна књига бројаће се као једно дело у оквиру обавезног пакета од 3 до 10 књижевних дела.

Да ли је могуће да иста књига, у оквиру истог пакета књига буде преведена на два различита језика?
Могуће је, с тим да требало објаснити стратегију дистрибуције и промоције.

Да ли је либрето опере квалификован за превод као књижевно дело?
Либрето се може преводити, јер се може сматрати делом фикције, као и драма.

Да ли су дела на ромском језику квалификована за превођење?
Начелно да. Реч је о томе да постоје различите верзије ромског језика које су признате као официјелни језици у различитим земаљама које учествују у програму. Стога треба водити рачуна о томе да ли је дело написано на ромском језику у земљи у којој је тај језик признат, као и да ли је признат у земљи издавача уколико је реч о језику на који се преводи.

Уколико је издавачка кућа део универзитета или неке друге установе те није засебно правно лице, да ли универзитет може конкурисати у име издавачке куће?
Да, могуће је.