Аплицирај

Пре него што конкуришете, саветујемо вам да:

– пажљиво прочитате упутство за конкурсање;

– прочитате водич за апликанте и експерте;

– проверите да ли имате PIC број и отворен ECAS налог.

Правила која се тичу процеса конкурисања морају бити поштована. У супротном, попуњавање електронског формулара неће бити могуће.

Како би конкурисање на конкурс за књижевно превођење било могуће, издавачке куће треба да направе посебан ECAS налог (European Commission Authentication Service Account) помоћу којег ће обавити процес конкурисања. То се не односи на оне издавачке куће које већ имају сопствени налог коришћен приликом конкурисања на претходне програме ЕУ.

Након свих провера и креирања налога, свака организација укључена у пројекат за који се конкурише потребно је да се региструје на Порталу учесника, после чега ће добити посебан идентификациони код (Participant Identification Code – PIC). Овај код користи се при испуњавању електронског формулара.

Креирање електронског формулара

1. одабир програма финансијске подршке,

2. избор језика,

3. одабир организација које учествују у пројекту,

4. креирање конкурсног формулара,

5. памћење конкурсног формулара у компјутеру или на локалној мрежи,

6. попуњавање и памћење формулара.

Ови кораци детаљно су описани у Приручнику за кориснике.

Треба имати на уму да кораци морају бити извршени у континуитету. Дакле, није могуће прекинути процес креирања електронског формулара, и наставити касније. У случају затварања интернет прозора у ком се преузима формулар, или целог претраживача, унети подаци биће изгубљени и биће неопходно да се читав процес понови. Стога је веома важно да сви да сви потребни PIC бројеви буду припремљени, и да сва правила везана за књижевне преводе буду поштована.

Подношење апликације

Уз електронски формулар, неопходно је приложити тражене анексе.

Након попуњавања електронског формулара и додавања анекса, треба потвдити сва приложена документа. Потврда покреће аутоматску проверу докумената, након које следи обавештење о томе да ли је конкурсни формулар потпун. Ако јесте, формулар се подноси онлајн.

Након тога, добићете електронско писмо потвде са бројем поднеска. Уколико не примите ово писмо, контактирајте Хелп-деск путем ове адресе: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

У случају техничких проблема, такође се треба се обратити Хелп-деску.

За сва питања и асистенцију при конкурисању, треба се обратити Деску Креативна Европа Србија.