Доступна средства

Категорија 1 – двогодишњи пројекти

– Издавачи и издавачке куће могу конкурисати за подршку пројеката који укључују превод, продукцију и промоцију 3-10 дела фикције;

– Може се конкурисати за подршку у износу до 100 000 евра (што је максималних 50% дозвољених трошкова);

– Пројекат може трајати максимално две године.

– Рок за конкурисање је на годишњем нивоу.
Категорија 2 – пројекти оквирног партнерства

– Издавачи и издавачке куће могу конкурисати за подршку пројеката који укључују превод, продукцију и промоцију 3-10 дела фикције по години;

– Може се конкурисати за подршку у износу до 100 000 евра по години (што је максималних 50% дозвољених трошкова);

– Планирано је три рока за конкурисање између 2014. и 2020. године.

Детаљније информације о конкурсу погледајте овде.