Позиви за партнерства

Овде можете наћи позиве за партнерства који су пристигли од различитих огранизација у Европи заинтересованих за учешће у програму Креативна Европа. Можете селектовати област у којој се пројекат реализује (нпр. музеји, дигиталне уметности и слично), као и државе из којих позиви долазе.

Approved
Serbia
Theatre, Dance
Intangible culture
Photography
Translation
deadline
1 Mar 2022
Approved
Spain
Interdisciplinary Arts
deadline
31 Dec 2021
Approved
Spain
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
Decorative arts, Graphic design, Fashion design, Craftwork
deadline
31 Dec 2021
Approved
Greece
Intangible culture
Innovative technology
Interdisciplinary Arts
deadline
31 Dec 2021
Approved
Slovenia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
1 Oct 2021
Approved
Greece
Theatre, Dance, Music
deadline
31 Dec 2021
Approved
Estonia
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
Creative writing, Translation, Publishing
Architecture
Innovative technology
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Oct 2021
Approved
Greece
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Digital arts
Decorative arts
Creative writing, Translation, Publishing
Interdisciplinary Arts
deadline
31 Dec 2021
Approved
Portugal
Interdisciplinary Arts
deadline
15 Oct 2021
Approved
Poland
Theatre, Dance
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Oct 2021
Approved
Poland
Tangible culture – Museums
Painting, drawing
deadline
1 Oct 2021
Approved
Slovenia
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Puppetry
Intangible culture
deadline
31 May 2021
Approved
France
Theatre, Dance
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
30 May 2021
Approved
Hungary
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
31 Dec 2021
Approved
France
Theatre
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
15 Jun 2021
Approved
Finland
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Photography
deadline
30 Apr 2021
Approved
Spain
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
31 Dec 2021
Approved
Spain
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
1 May 2021
Approved
Greece
Dance
deadline
31 May 2021
Approved
Serbia
Theatre
deadline
31 Jul 2021
Approved
Portugal
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
31 May 2021
Approved
Portugal
Music
deadline
30 Apr 2021
Approved
Spain
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
31 Dec 2021
Approved
Spain
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
30 Apr 2021
Approved
Spain
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
31 Jul 2021
Approved
Greece
Interdisciplinary Arts
deadline
31 May 2021
Approved
Serbia
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
31 Dec 2021
Approved
Slovenia
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
31 Dec 2021
Approved
Greece
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
31 Dec 2021
Approved
Poland
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
31 Dec 2021
Approved
Serbia
Interdisciplinary Arts
deadline
31 Dec 2021
Approved
Italy
Theatre
deadline
31 Dec 2021
Approved
France
Innovative technology, Digital mediation
deadline
31 Dec 2021
Approved
Italy
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
31 Dec 2021
Approved
France
Interdisciplinary Arts
deadline
31 Mar 2021
Approved
Denmark
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
Architecture
deadline
31 Dec 2021
Approved
Spain
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Graphic design, Fashion design
Architecture
deadline
1 May 2021
Approved
Spain
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Digital arts, Film, Video
deadline
31 Dec 2021
Approved
Spain
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
Architecture
deadline
1 May 2021
Approved
Slovenia
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
1 Jun 2021
Approved
Spain
Interdisciplinary Arts
deadline
15 Apr 2021
Approved
Serbia
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
31 Dec 2021
Approved
France
Interdisciplinary Arts
deadline
31 Dec 2021
Approved
France
Interdisciplinary Arts
deadline
21 Mar 2021
Approved
France
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
15 Mar 2021
Approved
Serbia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
30 Jun 2021
Approved
Portugal
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
31 May 2021
Approved
Spain
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
31 Dec 2021
Approved
Greece
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
31 May 2021
Approved
Poland
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
31 Dec 2021
Approved
Latvia
Music
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
31 Dec 2021
Approved
Portugal
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
Creative writing, Translation, Publishing
Architecture
deadline
31 May 2021
Approved
Romania
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
31 Dec 2021
Approved
Ukraine
Digital arts
deadline
31 May 2021
Approved
Poland
Theatre
deadline
31 Dec 2021
Approved
Greece
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
31 Dec 2020
Approved
Ireland
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
28 Apr 2020
Approved
Bulgaria
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
31 Mar 2020
Approved
Portugal
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
1 Oct 2020
Approved
Germany
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
31 Mar 2020
Approved
Montenegro
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
31 Mar 2020
Approved
Ukraine
Innovative technology, Digital mediation
deadline
30 Apr 2020
Approved
France
Music
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
31 Mar 2020
Approved
Greece
Dance, Music, Circus art
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Graphic arts, Photography, Sculpture, Film, Video
deadline
31 Mar 2020
Approved
Serbia
Music
deadline
31 Mar 2020
Approved
Romania
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
Decorative arts, Graphic design, Fashion design, Craftwork
Architecture
deadline
31 Mar 2020
Approved
Romania
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Apr 2020
Approved
Serbia
Intangible culture
deadline
17 Mar 2020
Approved
Greece
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
31 Mar 2020
Approved
Greece
Interdisciplinary Arts
deadline
10 Mar 2020
Approved
Croatia
Music
deadline
10 Mar 2020
Approved
Approved
Serbia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
10 Mar 2020
Approved
Croatia
Interdisciplinary Arts
deadline
17 Mar 2020
Approved
Slovenia
Publishing
deadline
17 Mar 2020
Approved
Slovenia
Music
Publishing
deadline
17 Mar 2020
Approved
Croatia
Theatre, Music
Film, Video
Interdisciplinary Arts
deadline
17 Mar 2020
Approved
Romania
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Craftwork
deadline
17 Mar 2020
Approved
Slovenia
Interdisciplinary Arts
deadline
17 Mar 2020
Approved
Croatia
Interdisciplinary Arts
deadline
17 Mar 2020
Approved
Greece
Interdisciplinary Arts
deadline
10 Mar 2020
Approved
Serbia
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
6 Mar 2020
Approved
Croatia
Interdisciplinary Arts
deadline
17 Mar 2020
Approved
Romania
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Mar 2020
Approved
Greece
Interdisciplinary Arts
deadline
17 Mar 2020
Approved
Serbia
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
17 Mar 2020
Approved
Germany
Music
deadline
30 Mar 2020
Approved
Belgium
Interdisciplinary Arts
deadline
17 Mar 2020
Approved
Hungary
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
17 Mar 2020
Approved
Croatia
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
17 Mar 2020
Approved
Netherlands
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
17 Mar 2020
Approved
Greece
Music
deadline
17 Mar 2020
Approved
Greece
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
17 Mar 2020
Approved
Approved
Kosovo*
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
17 Mar 2020
Approved
Kosovo*
Interdisciplinary Arts
deadline
17 Mar 2020
Approved
Kosovo*
Interdisciplinary Arts
deadline
17 Mar 2020
Jump to page:
1 2 3 4 5