Позиви за партнерства

Овде можете наћи позиве за партнерства који су пристигли од различитих огранизација у Европи заинтересованих за учешће у програму Креативна Европа. Можете селектовати област у којој се пројекат реализује (нпр. музеји, дигиталне уметности и слично), као и државе из којих позиви долазе.

Approved
Poland
Interdisciplinary Arts
deadline
17 Mar 2020
Approved
Greece
Interdisciplinary Arts
deadline
17 Mar 2020
Approved
Greece
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
17 Mar 2020
Approved
Greece
Theatre
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
1 Mar 2020
Approved
Belgium
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Mar 2020
Approved
Ireland
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Spain
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Spain
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Spain
Theatre
deadline
27 Nov 2019
Approved
Armenia
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Tunisia
Puppetry
deadline
27 Nov 2019
Approved
Armenia
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Portugal
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Approved
Spain
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
27 Nov 2019
Approved
Armenia
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
27 Nov 2019
Approved
Tunisia
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Tunisia
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
10 Nov 2019
Approved
Serbia
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
27 Nov 2019
Approved
Moldova
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Dec 2019
Approved
Tunisia
Photography
deadline
27 Nov 2019
Approved
Spain
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
27 Nov 2019
Approved
Spain
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Approved
Ukraine
Innovative technology, Digital mediation
deadline
10 Nov 2019
Approved
Montenegro
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
27 Nov 2019
Approved
Montenegro
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Spain
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Armenia
Theatre
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
27 Nov 2019
Approved
Georgia
Dance
deadline
27 Nov 2019
Approved
Croatia
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Greece
Theatre
deadline
27 Nov 2019
Approved
Greece
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Finland
Interdisciplinary Arts
deadline
4 Nov 2019
Approved
Greece
Theatre
deadline
31 Dec 2019
Approved
Approved
Poland
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Portugal
deadline
27 Nov 2019
Approved
Ukraine
Theatre
deadline
15 Nov 2019
Approved
Spain
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
20 Nov 2019
Approved
Romania
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Innovative technology, Digital mediation
deadline
15 Nov 2019
Approved
Slovenia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
15 Oct 2019
Approved
Armenia
Theatre
deadline
25 Nov 2019
Approved
Spain
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Interdisciplinary Arts
deadline
25 Nov 2019
Approved
Spain
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Denmark
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Interdisciplinary Arts
deadline
25 Nov 2019
Approved
Romania
Interdisciplinary Arts
deadline
15 Nov 2019
Approved
Moldova
Music
Interdisciplinary Arts
deadline
20 Nov 2019
Approved
Croatia
Theatre, Dance, Music
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Interdisciplinary Arts
deadline
25 Oct 2019
Approved
Romania
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Dec 2019
Approved
Cyprus
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
1 Dec 2019
Approved
Greece
Theatre, Dance, Music, Opera, Street art
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
23 Dec 2019
Approved
Serbia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Innovative technology, Digital mediation
deadline
20 Nov 2019
Approved
Georgia
Innovative technology, Digital mediation
deadline
25 Nov 2019
Approved
Greece
Interdisciplinary Arts
deadline
25 Nov 2019
Approved
Georgia
Interdisciplinary Arts
deadline
11 Dec 2019
Approved
Portugal
Music
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
30 Nov 2019
Approved
Serbia
Music
deadline
15 Oct 2019
Approved
Serbia
Opera
deadline
15 Oct 2019
Approved
Approved
Spain
Interdisciplinary Arts
deadline
31 Dec 2019
Approved
Spain
Interdisciplinary Arts
deadline
31 Dec 2019
Approved
Great Britain
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Sep 2019
Approved
Latvia
Music, Opera
deadline
31 Dec 2019
Approved
Greece
Interdisciplinary Arts
deadline
30 Nov 2019
Approved
Germany
Innovative technology, Digital mediation
deadline
30 Nov 2019
Approved
Spain
Tangible culture – Museums
Innovative technology, Digital mediation
deadline
31 Dec 2019
Approved
Spain
Music
deadline
31 Dec 2019
Approved
Spain
Music
deadline
31 Dec 2019
Approved
Ireland
Music
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
1 Dec 2019
Approved
Armenia
Innovative technology, Digital mediation
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Dec 2019
Approved
Denmark
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Oct 2019
Approved
Czech Rep
Theatre
deadline
1 Dec 2019
Approved
France
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Dec 2019
Approved
Spain
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Innovative technology, Digital mediation
deadline
15 Dec 2019
Approved
Belgium
Music
deadline
30 Sep 2019
Approved
Belgium
Interdisciplinary Arts
deadline
30 Dec 2019
Approved
Slovenia
Music
deadline
1 Dec 2019
Approved
Romania
Theatre, Music
deadline
31 Dec 2019
Approved
Serbia
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Creative writing, Translation, Publishing
Innovative technology, Digital mediation
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Nov 2019
Approved
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Innovative technology, Digital mediation
Interdisciplinary Arts
deadline
20 Jun 2019
Approved
Greece
Interdisciplinary Arts
Cultural Tourism
deadline
30 Sep 2019
Approved
Greece
Digital arts
Innovative technology, Digital mediation
New business models
deadline
20 Jun 2019
Approved
Ukraine
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
30 Sep 2019
Approved
Armenia
Music
deadline
1 Dec 2019
Approved
Croatia
Cultural Tourism
deadline
15 Dec 2019
Approved
Greece
Music
deadline
30 Sep 2019
Approved
Croatia
Cultural Tourism
deadline
15 Dec 2019
Approved
Serbia
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Dec 2019
Approved
Romania
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
30 Sep 2019
Approved
Czech Rep
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
1 Dec 2019
Approved
Romania
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Dec 2019
Approved
Lithuania
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
31 Mar 2019
Approved
Italy
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
1 Sep 2019
Approved
Portugal
Music
deadline
1 Nov 2019
Approved
Finland
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Dec 2019
Approved
Spain
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Sep 2019
Approved
Italy
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Innovative technology, Digital mediation
deadline
30 Oct 2019
Approved
Serbia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
New business models
deadline
11 Dec 2018
Approved
Serbia
Creative writing, Translation, Publishing
Innovative technology, Digital mediation
deadline
11 Dec 2018
Jump to page:
1 2 3 4 5