Позиви за партнерства

Овде можете наћи позиве за партнерства који су пристигли од различитих огранизација у Европи заинтересованих за учешће у програму Креативна Европа. Можете селектовати област у којој се пројекат реализује (нпр. музеји, дигиталне уметности и слично), као и државе из којих позиви долазе.

Approved
Armenia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
11 Dec 2018
Approved
Albania
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
11 Dec 2018
Approved
Tunisia
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
11 Dec 2018
Approved
Serbia
Interdisciplinary Arts
deadline
11 Dec 2018
Approved
Georgia
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
11 Dec 2018
Approved
Hungary
Interdisciplinary Arts
deadline
11 Dec 2018
Approved
Moldova
Cultural management
deadline
1 Dec 2018
Approved
Moldova
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
11 Dec 2018
Approved
Greece
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
11 Dec 2018
Approved
Montenegro
Decorative arts, Graphic design, Fashion design, Craftwork
deadline
11 Dec 2018
Approved
Montenegro
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
11 Dec 2018
Approved
Montenegro
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
11 Dec 2018
Approved
Serbia
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
11 Dec 2018
Approved
Georgia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
5 Dec 2018
Approved
Ukraine
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
11 Dec 2018
Approved
Ireland
Interdisciplinary Arts
deadline
11 Dec 2018
Approved
Serbia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
11 Dec 2018
Approved
Italy
Interdisciplinary Arts
deadline
11 Dec 2018
Approved
Ukraine
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
11 Dec 2018
Approved
Ukraine
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
11 Dec 2018
Approved
Slovenia
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
11 Dec 2018
Approved
Serbia
Interdisciplinary Arts
deadline
25 Nov 2018
Approved
Tunisia
Dance
deadline
11 Dec 2018
Approved
Bosnia and Herzegovina
Interdisciplinary Arts
deadline
11 Dec 2018
Approved
Bosnia and Herzegovina
Architecture
deadline
11 Dec 2018
Approved
Slovenia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
11 Dec 2018
Approved
Croatia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
11 Dec 2018
Approved
Belgium
Interdisciplinary Arts
deadline
11 Dec 2018
Approved
Ukraine
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Dec 2018
Approved
Croatia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
11 Dec 2018
Approved
Serbia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
Interdisciplinary Arts
deadline
30 Nov 2018
Approved
Moldova
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
11 Dec 2018
Approved
Ukraine
Architecture
deadline
11 Dec 2018
Approved
Romania
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Innovative technology, Digital mediation
deadline
1 Dec 2018
Approved
Italy
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
11 Dec 2018
Approved
Finland
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
1 Dec 2018
Approved
Albania
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
1 Dec 2018
Approved
Romania
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Dec 2018
Approved
Spain
Music
deadline
1 Dec 2018
Approved
France
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
1 Dec 2018
Approved
Greece
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
1 Dec 2020
Approved
Germany
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
30 Sep 2018
Approved
Italy
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
30 Nov 2018
Approved
Romania
Innovative technology, Digital mediation
deadline
25 Sep 2018
Approved
Bosnia and Herzegovina
Interdisciplinary Arts
deadline
30 Oct 2018
Approved
Portugal
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
30 Oct 2018
Approved
Greece
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
1 Nov 2018
Approved
Portugal
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
1 Nov 2018
Approved
Georgia
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Nov 2018
Approved
Greece
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
1 Nov 2018
Approved
Italy
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
30 Nov 2018
Approved
Sweden
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
1 Oct 2018
Approved
Poland
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Oct 2018
Approved
Portugal
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
1 Sep 2018
Approved
Former Yugoslav Republic of Macedonia
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
1 Sep 2018
Approved
Netherlands
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
1 Nov 2018
Approved
Italy
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
1 Sep 2018
Approved
Portugal
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
1 Sep 2018
Approved
Great Britain
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
1 Oct 2018
Approved
Serbia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
1 Dec 2018
Approved
Italy
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
30 Nov 2018
Approved
Italy
Creative writing, Translation, Publishing
Interdisciplinary Arts
deadline
30 Nov 2018
Approved
Spain
Interdisciplinary Arts
deadline
15 Nov 2018
Approved
Lithuania
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
15 Sep 2018
Approved
Ireland
Innovative technology, Digital mediation
deadline
1 Nov 2018
Approved
Georgia
Interdisciplinary Arts
deadline
30 Oct 2018
Approved
Romania
Interdisciplinary Arts
deadline
20 Oct 2018
Approved
Serbia
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
1 Nov 2018
Approved
Spain
Intangible culture
deadline
1 Oct 2018
Approved
Portugal
Street art
deadline
31 Aug 2018
Approved
Serbia
Music
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
31 Jan 2019
Approved
Serbia
Music
deadline
31 Aug 2018
Approved
France
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
Interdisciplinary Arts
deadline
30 Nov 2018
Approved
Croatia
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
30 Nov 2018
Approved
Greece
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
1 Dec 2018
Approved
Lithuania
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
15 Sep 2018
Approved
France
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
Interdisciplinary Arts
deadline
15 Nov 2018
Approved
France
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
Architecture
deadline
30 Oct 2018
Approved
Netherlands
Tangible culture – Libraries and archives
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
22 Apr 2018
Approved
France
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Sep 2018
Approved
Belgium
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Interdisciplinary Arts
deadline
3 Oct 2018
Approved
Slovenia
Music
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Aug 2018
Approved
Portugal
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Sep 2018
Approved
Greece
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
Interdisciplinary Arts
deadline
30 Mar 2018
Approved
Croatia
Music
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
18 Jan 2018
Approved
Bosnia and Herzegovina
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Interdisciplinary Arts
deadline
18 Jan 2018
Approved
Georgia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Architecture
deadline
18 Jan 2018
Approved
Portugal
Interdisciplinary Arts
deadline
14 Jan 2018
Approved
Italy
Music
deadline
10 Jan 2018
Approved
Slovenia
Interdisciplinary Arts
deadline
15 Jan 2018
Approved
Spain
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Interdisciplinary Arts
deadline
10 Jan 2018
Approved
Spain
Theatre
deadline
15 Jan 2018
Approved
Croatia
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Interdisciplinary Arts
deadline
18 Jan 2018
Approved
Georgia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Interdisciplinary Arts
New business models
deadline
15 Jan 2018
Approved
Romania
Interdisciplinary Arts
deadline
22 Dec 2017
Approved
Spain
Interdisciplinary Arts
deadline
15 Jan 2018
Approved
Bosnia and Herzegovina
Puppetry
deadline
15 Jan 2018
Approved
Ukraine
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
Interdisciplinary Arts
deadline
15 Jan 2018
Approved
Romania
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
15 Jan 2018
Jump to page:
1 2 3 4 5