Позиви за партнерства

Овде можете наћи позиве за партнерства који су пристигли од различитих огранизација у Европи заинтересованих за учешће у програму Креативна Европа. Можете селектовати област у којој се пројекат реализује (нпр. музеји, дигиталне уметности и слично), као и државе из којих позиви долазе.

Approved
Approved
Spain
New business models
deadline
18 Jan 2018
Approved
Germany
Music
deadline
15 Jan 2018
Approved
Slovenia
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
15 Jan 2018
Approved
Hungary
New business models
deadline
18 Jan 2018
Approved
Interdisciplinary Arts
deadline
18 Jan 2018
Approved
Georgia
Cultural management
deadline
1 Jan 2018
Approved
Great Britain
Interdisciplinary Arts
deadline
10 Jan 2018
Approved
Great Britain
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
20 Dec 2017
Approved
Georgia
Music
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
10 Jan 2018
Approved
Approved
Croatia
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
1 Dec 2017
Approved
Italy
Music, Opera
deadline
31 Dec 2017
Approved
Spain
Circus art
deadline
25 Dec 2017
Approved
Estonia
Innovative technology, Digital mediation
New business models
deadline
15 Dec 2017
Approved
Romania
Theatre, Street art, Puppetry
deadline
20 Dec 2017
Approved
Bulgaria
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
22 Nov 2017
Approved
Serbia
Music
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
1 Dec 2017
Approved
Greece
Music
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Jan 2018
Approved
Serbia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
1 Dec 2017
Approved
Serbia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
1 Dec 2017
Approved
Bosnia and Herzegovina
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
22 Nov 2017
Approved
Portugal
Music
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives
deadline
30 Nov 2017
Approved
Italy
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Jan 2018
Approved
Serbia
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Dec 2017
Approved
Spain
Music
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
18 Nov 2017
Approved
Spain
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
22 Nov 2017
Approved
Spain
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Interdisciplinary Arts
deadline
22 Nov 2017
Approved
Albania
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
1 Dec 2017
Approved
Albania
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives
Photography
deadline
1 Dec 2017
Approved
Greece
Theatre
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
1 Nov 2017
Approved
Approved
Greece
Music
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
Innovative technology, Digital mediation
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Dec 2017
Approved
Croatia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
1 Nov 2017
Approved
Norway
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
1 Nov 2017
Approved
Romania
Architecture
deadline
1 Dec 2017
Approved
Serbia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
New business models
deadline
1 Dec 2017
Approved
Ukraine
Theatre
deadline
1 Dec 2017
Approved
Serbia
New business models
deadline
1 Dec 2017
Approved
Spain
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Jan 2018
Approved
Romania
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
1 Dec 2017
Approved
Ukraine
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Jan 2018
Approved
Ukraine
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
1 Nov 2017
Approved
Ukraine
Music
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
1 Nov 2017
Approved
Spain
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
1 Dec 2017
Approved
Serbia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
1 Nov 2017
Approved
Serbia
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
1 Dec 2017
Approved
Serbia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Interdisciplinary Arts
New business models
deadline
1 Nov 2017
Approved
Serbia
Tangible culture – Libraries and archives
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Dec 2017
Approved
Poland
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
1 Dec 2017
Approved
Cyprus
Theatre
deadline
1 Jan 2018
Approved
Ireland
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Jan 2018
Approved
Serbia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Innovative technology, Digital mediation
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Nov 2017
Approved
Portugal
Music
Tangible culture – historical sites and buildings
deadline
1 Dec 2017
Approved
Greece
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
1 Nov 2017
Approved
Slovenia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
1 Nov 2017
Approved
Poland
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Oct 2017
Approved
Belgium
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
Innovative technology, Digital mediation
deadline
1 Oct 2017
Approved
Ukraine
Theatre, Music
Intangible culture
Innovative technology, Digital mediation
deadline
1 Nov 2017
Approved
Poland
Theatre
deadline
1 Dec 2017
Approved
Serbia
Theatre, Opera
deadline
1 Nov 2017
Approved
Serbia
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
1 Nov 2017
Approved
Greece
New business models
deadline
1 Dec 2017
Approved
Poland
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Dec 2017
Approved
Serbia
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Dec 2017
Approved
Belgium
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Dec 2017
Approved
Serbia
New business models
deadline
1 Nov 2017
Approved
UK
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
1 Jan 2018
Approved
Italy
Intangible culture
deadline
1 Oct 2017
Approved
Finland
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
1 Oct 2017
Approved
Ukraine
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
1 Nov 2017
Approved
Approved
Spain
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Nov 2017
Approved
Croatia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
1 Oct 2017
Approved
Poland
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Nov 2017
Approved
Albania
Theatre, Music
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Dec 2017
Approved
Romania
New business models
deadline
1 Oct 2017
Approved
Cyprus
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
1 Oct 2017
Approved
Spain
Intangible culture
deadline
31 Dec 2017
Approved
Romania
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Innovative technology, Digital mediation
deadline
1 Sep 2017
Approved
Approved
France
Theatre
deadline
1 Nov 2017
Approved
Spain
Interdisciplinary Arts
deadline
31 Aug 2017
Approved
Spain
Theatre, Puppetry
deadline
1 Nov 2017
Approved
France
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Innovative technology, Digital mediation
deadline
1 Oct 2017
Approved
Hungary
Photography
deadline
1 Oct 2017
Approved
Latvia
Photography
deadline
1 Nov 2017
Approved
Spain
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
1 Sep 2017
Approved
France
Music
deadline
1 Dec 2017
Approved
Spain
Tangible culture – Libraries and archives
Publishing
Innovative technology, Digital mediation
deadline
31 Dec 2017
Approved
France
Creative writing, Translation, Publishing
Digital mediation
deadline
31 Dec 2017
Approved
Serbia
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
Creative writing
deadline
1 Nov 2017
Approved
Italy
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Photography, Film, Video
Creative writing
deadline
1 Oct 2017
Approved
France
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Intangible culture
Innovative technology, Digital mediation
deadline
1 Oct 2017
Approved
France
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
1 Oct 2017
Approved
Georgia
Theatre, Music, Opera
deadline
1 Oct 2017
Approved
Romania
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
30 May 2017
Approved
France
Theatre, Opera
Architecture
deadline
1 Oct 2017
Approved
Slovenia
Opera
deadline
1 Oct 2017
Jump to page:
1 2 3 4 5