Позиви за партнерства

Овде можете наћи позиве за партнерства који су пристигли од различитих огранизација у Европи заинтересованих за учешће у програму Креативна Европа. Можете селектовати област у којој се пројекат реализује (нпр. музеји, дигиталне уметности и слично), као и државе из којих позиви долазе.

345 Calls
Approved
Greece
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
31 Dec 2020
Approved
Ireland
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
28 Apr 2020
Approved
Bulgaria
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
31 Mar 2020
Approved
Portugal
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
1 Oct 2020
Approved
Germany
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
31 Mar 2020
Approved
Montenegro
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
31 Mar 2020
Approved
Ukraine
Innovative technology, Digital mediation
deadline
30 Apr 2020
Approved
France
Music
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
31 Mar 2020
Approved
Greece
Dance, Music, Circus art
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Graphic arts, Photography, Sculpture, Film, Video
deadline
31 Mar 2020
Approved
Serbia
Music
deadline
31 Mar 2020
Approved
Romania
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
Decorative arts, Graphic design, Fashion design, Craftwork
Architecture
deadline
31 Mar 2020
Approved
Romania
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Apr 2020
Approved
Serbia
Intangible culture
deadline
17 Mar 2020
Approved
Greece
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
31 Mar 2020
Approved
Greece
Interdisciplinary Arts
deadline
10 Mar 2020
Approved
Croatia
Music
deadline
10 Mar 2020
Approved
Approved
Serbia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
10 Mar 2020
Approved
Croatia
Interdisciplinary Arts
deadline
17 Mar 2020
Approved
Slovenia
Publishing
deadline
17 Mar 2020
Approved
Slovenia
Music
Publishing
deadline
17 Mar 2020
Approved
Croatia
Theatre, Music
Film, Video
Interdisciplinary Arts
deadline
17 Mar 2020
Approved
Romania
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Craftwork
deadline
17 Mar 2020
Approved
Slovenia
Interdisciplinary Arts
deadline
17 Mar 2020
Approved
Croatia
Interdisciplinary Arts
deadline
17 Mar 2020
Approved
Greece
Interdisciplinary Arts
deadline
10 Mar 2020
Approved
Serbia
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
6 Mar 2020
Approved
Croatia
Interdisciplinary Arts
deadline
17 Mar 2020
Approved
Romania
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Mar 2020
Approved
Greece
Interdisciplinary Arts
deadline
17 Mar 2020
Approved
Serbia
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
17 Mar 2020
Approved
Germany
Music
deadline
30 Mar 2020
Approved
Belgium
Interdisciplinary Arts
deadline
17 Mar 2020
Approved
Hungary
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
17 Mar 2020
Approved
Croatia
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
17 Mar 2020
Approved
Netherlands
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
17 Mar 2020
Approved
Greece
Music
deadline
17 Mar 2020
Approved
Greece
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
17 Mar 2020
Approved
Approved
Kosovo*
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
17 Mar 2020
Approved
Kosovo*
Interdisciplinary Arts
deadline
17 Mar 2020
Approved
Kosovo*
Interdisciplinary Arts
deadline
17 Mar 2020
Approved
Poland
Interdisciplinary Arts
deadline
17 Mar 2020
Approved
Greece
Interdisciplinary Arts
deadline
17 Mar 2020
Approved
Greece
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
17 Mar 2020
Approved
Greece
Theatre
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
1 Mar 2020
Approved
Belgium
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Mar 2020
Approved
Ireland
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Spain
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Spain
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Spain
Theatre
deadline
27 Nov 2019
Approved
Armenia
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Tunisia
Puppetry
deadline
27 Nov 2019
Approved
Armenia
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Portugal
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Approved
Spain
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
27 Nov 2019
Approved
Armenia
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
27 Nov 2019
Approved
Tunisia
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Tunisia
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
10 Nov 2019
Approved
Serbia
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
27 Nov 2019
Approved
Moldova
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Dec 2019
Approved
Tunisia
Photography
deadline
27 Nov 2019
Approved
Spain
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
deadline
27 Nov 2019
Approved
Spain
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Approved
Ukraine
Innovative technology, Digital mediation
deadline
10 Nov 2019
Approved
Montenegro
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Painting, drawing, Graphic arts, Photography, Sculpture, Digital arts, Film, Video
deadline
27 Nov 2019
Approved
Montenegro
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Spain
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Armenia
Theatre
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
27 Nov 2019
Approved
Georgia
Dance
deadline
27 Nov 2019
Approved
Croatia
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Greece
Theatre
deadline
27 Nov 2019
Approved
Greece
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Finland
Interdisciplinary Arts
deadline
4 Nov 2019
Approved
Greece
Theatre
deadline
31 Dec 2019
Approved
Approved
Poland
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Portugal
deadline
27 Nov 2019
Approved
Ukraine
Theatre
deadline
15 Nov 2019
Approved
Spain
Creative writing, Translation, Publishing
deadline
20 Nov 2019
Approved
Romania
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Innovative technology, Digital mediation
deadline
15 Nov 2019
Approved
Slovenia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
15 Oct 2019
Approved
Armenia
Theatre
deadline
25 Nov 2019
Approved
Spain
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Interdisciplinary Arts
deadline
25 Nov 2019
Approved
Spain
Interdisciplinary Arts
deadline
27 Nov 2019
Approved
Denmark
Theatre, Dance, Music, Opera, Circus art, Street art, Puppetry
Interdisciplinary Arts
deadline
25 Nov 2019
Approved
Romania
Interdisciplinary Arts
deadline
15 Nov 2019
Approved
Moldova
Music
Interdisciplinary Arts
deadline
20 Nov 2019
Approved
Croatia
Theatre, Dance, Music
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Interdisciplinary Arts
deadline
25 Oct 2019
Approved
Romania
Interdisciplinary Arts
deadline
1 Dec 2019
Approved
Cyprus
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
1 Dec 2019
Approved
Greece
Theatre, Dance, Music, Opera, Street art
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
23 Dec 2019
Approved
Serbia
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
Innovative technology, Digital mediation
deadline
20 Nov 2019
Approved
Georgia
Innovative technology, Digital mediation
deadline
25 Nov 2019
Approved
Greece
Interdisciplinary Arts
deadline
25 Nov 2019
Approved
Georgia
Interdisciplinary Arts
deadline
11 Dec 2019
Approved
Portugal
Music
Tangible culture – historical sites and buildings, Tangible culture – Museums, Tangible culture – Libraries and archives, Intangible culture
deadline
30 Nov 2019
Jump to page:
1 2 3 4