Прикључите се европским мрежама

Погледајте листу најбитнијих европских мрежа. Неке од њих су подржане програмом Креативна Европа.

Architects’ Council of Europe
Савет архитеката Европе је непрофитна организација која окупља 43 организације које представљају интересе преко 565 000 професионалаца у архитектури из 31 европске земље.

Art Directors Club of Europe
ADCE је асоцијација за препознавање и јачање изврсност и промоцију европске креативности у свету, као и окупљање креативних људи из Европе и шире путем својих годишњих награда, догађаја, програма и публикација.

Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen
Асоцијација АEC је европска мрежа за културу и едукацију која представља интересе институција које се баве едукацијама и обукама професионалца у музици. Мрежа данас броји више од 300 организација из 55 земаља.

Association of Cultural Encounter Centres
ACCR је иницијатива које окупља 22 чланице из Француске и 22 из других европских земаља (као и не европских: Бразил, Канада, Аустралија). Мрежа има за циљ промоцију савременог виђења културног наслеђа и креативности у складу са развојем савременог друштва и доприносом развоју иновација, одрживости и инклузије у оквиру своје територије.

Association of European Open Air Museums
AEOM је асоцијација лидера отворениих музеја у Европи која има за циљ размену научног, техничког, практичног и организационог искуства музеја на отвореном и промоције активности музеја на отвореном у целини.

Association of European Royal Residences
ARRE мрежа је посвећена успостављању сарадње места која чувају и промовишу наслеђе монархија, као и ширењу знања и искустава које она имају у погледу очувања и промоције богатог културног наслеђа кроз организовање тренинга и активности размене знања, оснаживања партнерстава и копродукцијских пројеката.

Audiences Europe Network
Мрежа за професионалце у култури који желе да говоре о својој публици. Циљ мреже је успостављање веза изван националних и културних граница.

Circostrada
Мрежа ради на развоју и структурирању области циркуске и уличне уметности у Европи и шире. Са 84 чланице из 25 земаља доприноси изградњи одрживе будућности овог сектора кроз оснаживање културних актера кроз производњу ресурса и активности опсервације и истраживања, професионалну размену, заступање, јачање капацитета и информисање.

Compendium
Инициран од стране Савета Европе Compendium је интернет место са перманентно ажурираним информацијама и мониторинг системом националних културних политика у Европи. Представља дугорочан пројекат који има за циљ укључивање свих 50 земаља чланица у рад у оквиру Европске конвенције о култури.

Culture Action Europe
Culture Action Europe је једна од највећих организација које представљају културни и креативни сектор на европском нивоу.

Design Europe 2021 – Design for Cultural and Creative Growth
BEDA окупља 46 чланица из 25 земаља Европе. Чланице могу бити центри за промоцију дизајна и друге јавно финансиране организације које промовишу дизајн на националном или регионалном нивоу, као и професионалци и струковна удружења дизајнера широм Европе.

European Network on Cultural Management and Policy
ENCATC је мрежа више од 100 организација и професионалаца у више од 40 земаља који су активни у едукацији, тренинзима и истраживањима у оквиру широког поља културног менаџемта и политике. ENCATC чланице имају утицаја на едукацију хиљада менаџера у култури широм света.

European Route of Industrial Heritage
Мрежа је основана са идејом да јача свест о уважавању, разумевању, заштити и промоцији заједничког индустријског културног наслеђа као средства за постизање економског раста. Основни циљеви мреже усмерени су ка заштити европског индустријског наслеђа и његовог коришћења као покретача развоја региона који су суочени са економским падом.

EuroCities
Eurocities је мрежа значајних европских градова. Кроз шест тематских форума, различите радне групе, пројекте, активности и догађаје својим члановима нуди платформу за размену знања и идеја. Циљ мреже је оснаживање значаја улоге који локалне власти имају у вишеслојним владајућим структурама.

Europa Nostra
Током 50 година свог постојања Европа Ностра је развила мрежу од преко 400 организација чланица и придружених чланица широм Европе. Европа Ностра је глас културног наслеђа Европе, и представља појединце и организације активне у области културног наслеђа.

Europe Jazz Network
Europe Jazz Network је европска асоцијација организација које се баве продукцијом, промоцијом и подршком музике, савременог џеза и имповизација у музици са искључиво европском димензијом. подржава идентитети различитост џеза Европе и шири свест о његовом значају као културне и едукативне снаге.

European Association for Architectural Education
EAAE је непрофитна асоцијација посвећена размени идеја и професионалаца у оквиру области едукације и истраживања у архитектури. Циљ ове мреже је унапређење базе знања и квалитета едукације у архитектури и урбаном дизајну.

European Association for the Education of Adults
EAEA је глас неформалног образовања одраслих у Европи. Са 141 организацијом чланицом у 45 земље представља више од 60 милиона полазника широм Европе. Циљ јој је да повеже и представи европске организације директно укључене у едукацију одраслих. Промовише едукацију у зрелијим годинама и приступ и партиципацију у неформалном образовању код свих, посебно код група које нису укључене.

European Booksellers Federation
EIBF представља националне књижарске асоцијације у ЕУ и шире. Она окупља различите врсте организација: од традиционалних књижара, онлине књижара, независних и друштава књижара. Мисија мреже је заступање интереса књижара наспрам европских институција и других интернационалних организација.

European Centre for Cultural Organisation and Management
ECCOM функционише у области области културног менаџмента са циљем промоције интердисциплинарног приступа организација у култури. Једна од најзначајнијих тема којима се мрежа бави је друштвена улога културе као средства за интреграцију и промоцију целоживотног учења и активне партиципације грађана.

European Composer and Songwriter Alliance
Главни циљ алијансе је одбрана и промоција права аутора и ауторства у области музике на националном, европском и интернационалном нивоу у сваком правном погледу. ECSA се залаже за правичне комерцијалне услове за композиторе и текстописце и стреми унапређењу друштвеног и економског развоја музичког стваралаштва Европе.

European Concert Hall Organisation
ECHO представља платформу за отворену размену и заједничко промишљање могућности, развоја и заједничких изазова важних за живот концертних дворана у 21. веку. Чланство је доступно само институцијама и на позив. Могуће је изразити жељу за чланством која се онда узима у разматрање.

European Conference of Promoters of New Music
ECPNM је европска унија организација која се бави промоцијом савремене музике, посебно оне компоноване након 1950. Међу њених 30 чланица налазе се познати фестивали савремене музике као и мали локални организатори фестивала и нови музички ансамбли. има за циљ унапређење међународне сарадње и координацију нових музичких догађаја у Европи.

European Council of Associations of Literary Translators
ECALT има за циљ скупљање информација о стању у књижевном превођењу земаља чланица и ширење искустава и примера добрих пракси. Такође, залаже се за одбрану права, друштвених и економских интереса књижевних преводилаца у европском контексту, што укључује заговарање на ницу Европске Уније, као и јавно реаговање на трендове и догађаје који утичу на професију преводилаца и квалитет књижевног преводилаштва.

European Cultural Foundation
Европска културна фондација повезује заједнице и доносиоце одлука у култури широм Европе. Повезивање културе, заједнице и демократије је свеобухватни тематски фокус за који подржава, истражује и заступа.

European Dancehouse Network 14-17
EDN је мрежа поверења и сарадње европских плесних кућа које деле заједничку визију развоја плеса пореко свих граница. Залаже се за очување одрживе будућности плесног сектора и за унапређење релевантности различитих плесова у друштву.

European Early Music Network
REMA је једина мрежа ране музике у Европи. Њен главни циљ је пружање различитих могућности својим чланицама, оснаживање размене знања, информација и сарадњи у области ране музике.

European Federation of National Youth Orchestras
Главни циљ EFNYO као заступничке мреже је успостављање платформе за комуникацију о обукама, едукацији и радом у оквиру пројеката сарадње ансамбла и оркестара, тренутних и будућих чланица.

European Festival Association
ЕФА окупља око 100 истакнутих фестивала и фестивалских асоцијација из 40 земаља. Тај број чини ову мрежу отвореним, утицајним, међународним простором за све фестивале који желе да буду део велике Европске групе.

European Forum of Heritage Associations
Мисија мреже је подизање свести о културном наслеђу Европе кроз креирање мреже непрофесионалне јавности, посебно у области археологије, и кроз организовање међународних програма размене за појединце чланове мреже, посебно за младу публику како би их оснажили да активно учествују у истраживању, заштиту и промоцију културног наслеђа Европе.

European Forum of Worldwide Music Festivals
EFWMF је мрежа фестивала усмерена ка глобалној музици и локалним културама. Негује урбани грув и традиционалне изразе, креацију и колективно музичко наслеђе. Главни фокус је уметнички. Интеракција и колаборација међу члановима представља главну активност, али мрежа такође жели да успостави везе између не европских фестивала и мрежа у оквиру музичке заједнице.

European Institute for Progressive Cultural Policies
Огранизација се бави унапређењем умрежавања у области културе. Активности које спроводи укључују креитање нових јавних сфера насупрот конзервативним хегемоничним дискурсом културног идентитета и репрезентација, делотворно уводећи нове теме културне политике у дискусије демократске политике и осликавајући и развијајући примере уметничких пракси.

European League of Institutes of the Arts
ELIA је независна мрежа организација за уметничку високу едукацију. Са око 300 чланица у 47 земаља представља 300 000 студената у свим уметничким дисциплинама. ELIA заступа уметност на европском нивоу, отвара нове могућности за своје чланове и организује размене добрих пракси.

European Library
European Library је независна непрофитна библиотечка сервисна организација подржана од стране CENL-a. Највише ради на јачању и подршци библиотекама широм континента. Бави се сакупљањем, обогаћивањем и иновацијом садржаја библиотека.

European Museum Forum
Европска непрофитна организација која функционише као агенција посвећена подизању стандарда музеја и публиковању изврсности. Она представља референтну тачкумузејској сцени усмереној ка иновацији.

European Music Council
European Music Council је регионална група International Music Council-a за Европу и представља кровну организацију музичког стваралаштва Европе. Она потврђује значајну улогу музике и културе у политичком и друштвеном развоју мирнодопске и интегративне Европе.

European Network for Active Participation in Cultural Activities
Мрежа тежи побољшању протока информација, посебно о социо-културним активностима чланица, обезбеђује политичку подршку темама које се баве важношћу активног учешћа у културним активностима, подржава међународне пројекте сарадње, фестивале, изложбе, програме размене.

European Network for Opera and Dance Education
RESEO је европска мрежа за едукацију, партиципацију и креативног учења у опери и плесу.

European Network of Cultural Centres
ENCC је мрежа која верује у активно оснаживање гласа грађана у друштву кроз уметности и културу, омогућава им и подржава их у креативном изражавању у јавним просторима, поштујући културну једнакост, интеркултурни диверзитет и одрживост.

European Network of Cultural Centres-Historic Monuments
ENCCHM жели да омогући размену знања, добрих пракси и анализа поновног коришћења наслеђа у сврхе савремене културе, да олакша експерименте у иновативним приступима промоције наслеђа, посматра, шири и промовише коришћење наслеђа за паметан, одржив и инклузиван развој заједница и територија.

European Network of Information Centres for the Performing Arts (ENICPA)
Мрежа има за циљ усавршавање професионалаца у извођачким уметностима кроз размену експертиза и знања. ENICPA чврсто верује у изградњу поверења кроз упознавање и сарадњу на годишњем нивоу.

European Theatre Convention (ETC)
ETC је мрежа европских јавних позоришта оформљена 1988. године како би промовисала савремену позоришну драму, мобилност уметника и развој уметничке размене у Европи и шире.

European Union Baroque Orchestra (EUBO)
EUBO је иницијатива за усавршавање која омогуђује младим извођачима барокне музике из целе Европске уније да стекну оркестарски искуство као део свог каријерног развоја, како би премостили пут од студија до професионалне каријере.

European Union of Music Competitions for Youth (EMCY)
EMCY је мрежа националних и међународних музичких такмичења за младе у Европској унији.

European Walled Towns (EWT)
EWT је међународни форум који промовише заједничне интересе европских градова подељених зидовима.

European Writers’ Council
EWC је савез 50 националних и траснационалних организација књижевника професионалаца и књижевних преводилаца у 34 земље европске земље. Подржава диверзитет књижевности уз подизање свести о улози аутора у друштву.

Eurozine
Eurozine је мрежа новинара у култури која повезује преко 80 партнерских новина, магазине и институција из скоро свих европских земаља.

Future for Religious Heritage
FHR окупља професионалце, организације, јавне установе, владе, религијске и универзитетске установе које раде на заштити религиозног културног наслеђа широм Европе. FHR је непрофитна, не религијска организација отворена за све.

FOAM
FoAm је мрежа интердисциплинарних лабораторија на раскршћу уметности, науке, природе и свакодневног живота.

Informal European Theatre Meeting
Ова мрежа броји преко 500 професионалаца и огранизација које се баве савременим извођачким уметностима широм света: позориштем, плесом, циркусом, интердисциплинарним живим уметничким формама, новим медијима.

International Association of Music Information Centres
The International Association of Music Information Centres је међународна мрежа организација које документују, промовишу и информишу о музици своје земље или регионау мноштву музичких жанрова.

Network of European Museum Organisations
NEMO је независна мрежа националних музеја и представља музејску заједницу земаља чланица Савета Европе.

On the Move (OTM)
OTM је информативна мрежа мобилности у култури са преко 35 чланица у 20 земаља. Ради на оснаживању и олакшавању прекограничне мобилности и сарадње, доприносећи изградњи живог заједничког европског културног простора са јаким везама у свету.

Opera Europa
Opera Europa је водећа сервисна организација за професионална оперска друштва и фестивал опера широм Европе.

PEN International
Светска организација која окупља истакнуте књижевнике и лекторе широм света.

Pépinières européennes pour jeunes artistes
Преко 20 година, Pépinières européennes pour jeunes artistes осмишљава и имплементира интердисциплинарне програме мобилности, стваралаштва, копродукције и дисеминације на европском и интернационалном нивоу.

Performing Arts Employers Associations League Europe (PEARLE)
Pearle*-Live Performance Europe функционише као форум за размену информација од значаја за своје чланице, за размену искуставау менаџменту у култури и техничким вештинама, за подршку и асистенцију изградњи асоцијација запослених у култури.

Res Artis – International Network of Arts Residencies
Res Artis је светска професионална мрежа организација за уметничке резиденс програме, која обезбеђује одрживост и развој овог поља кроз успостављање веза и олакшавање професионалног развоја организација чланица мреже.

Réseau Art Nouveau Network*
Асоцијација окупља организације које представљају градове и регионе са Art Nouveau наслеђем и значајем за Art Nouveau историју.

The European Bureau of Library
The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations је независна кровна асоцијација библиотека, информационих, документаристичких и архивистичких асоцијација и установа широм Европе.

Trans Europe Halles
Trans Europe Halles је мрежа културних центара иницирана од стране грађана и уметника.

Yourope – The European Festival Association
Yourope је европска асоцијација фестивала која подстиче сарадњу фестивала на европском нивоу, утиче и унапређује правне оквире у којима фестивали развијају своје пројекте и олакшава размену вештина и знања.